Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

6οΔ

Οι άνθρωποι της παράταξης

Αθήνα είναι οι γειτονιές μας, τα αγαπημένα μας στέκια, το αττικό φως. Πάνω απ’ όλα, όμως, Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Όλοι εμείς που αγωνιούμε για το παρόν της και αγωνιζόμαστε να τη δούμε να γίνεται πόλη που μας σέβεται.

Παναγιώτης Αγγελιδάκης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Φώτιος Αναστάσης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Αννα Δρούγκα

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Παναγιώτα (Τέτα) Δρούλια

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Ιωάννης Ζαφείρης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Ελένη Ζωντήρου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Αντώνιος Κουγιαγκάς

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Εμμανουήλ Βασίλειος (Μάνος) Κωνσταντινίδης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Δέσποινα Λογιάδου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Αριστείδης Παπαμανωλάκης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Ιωάννης Πρωτοψάλτης

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Αθανάσιος Σαλάτας

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος