Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης

Συνταξιούχος

Γεννήθηκε στον Δήμο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, όπου τελείωσε και την γυμνασιακή του φοίτηση.

Σπούδασε Πολιτικές και Νομικές Επιστήμες (Πάντειος και Νομική Σχολή) και έκανε μεταπτυχιακή παρακολούθηση σε Διοικητικό Δίκαιο-Συμβούλιο Επικρατείας με εποπτεία διδασκαλίας του Μιχαήλ Στασινοπούλου.

Ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος από το 2011 μέχρι σήμερα, διετέλεσε διαδοχικά Πρόεδρος Δ.Α.Ε.Μ, Αντιδήμαρχος και σήμερα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα υπαλληλικά του χρόνια υπηρέτησε στο Δήμο Αθηναίων ως στέλεχος της Δ/νσης Προσωπικού και σε Δ/ντικές θέσεις Νομικών Προσώπων του Δήμου (Δ/ντης Ο.Ν.Α και Πολιτισμικού Οργανισμού).

Επί τετραετίας διετέλεσε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε).

Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου-Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Δημόσια Επιχείρηση «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» Ε.Τ.Α Α.Ε με αντικείμενο στα εργασιακά θέματα και στις σχέσεις συνεργασίας Ε.Τ.Α Α.Ε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ανέπτυξε ευρεία συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε κατά περιόδους:

Α) Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας.

Β)  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) επί 10ετία.

Γ)  Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Λόγω της παραπάνω συνδικαλιστικής ιδιότητας, διετέλεσε ακόμη:

Α) Μέλος του Δ.Σ του ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων.

Β)  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Γ)  Μέλος του Δ.Σ του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διετέλεσε εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών 1994-1998

Με τις παραπάνω ιδιότητες και την πλούσια εμπειρία στην Αυτοδιοίκηση, συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές μέσα από τις οποίες έγινε επεξεργασία σωρείας θεσμικών και άλλων θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα συμμετείχε στην επεξεργασία κωδίκων Ο.Τ.Α πολλαπλών  νομοθετημάτων, θεμάτων για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α, την διαχείριση απορριμμάτων, την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων κ.λ.π.

Συμμετείχε ακόμη στην επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου για την αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και στην μεγάλη μεταρρύθμιση του σχεδίου  «Καποδίστριας» για τον α’ βαθμό.