Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Γιώργος Μπρούλιας

Οικονομολόγος

Μπρούλιας Γεώργιος

  • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Αθηναίων
  • Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αθηναίων
  • Εκλεγμένο Μέλος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
  • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων All About Business Ltd

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων

Θεωρεί την βραδιά της 23ης Ιουλίου 2018 ως την πιο  κρίσιμη στιγμή της θητείας του, καθώς έλαβε έγκαιρα την απόφαση και συντόνισε να μεταφερθούν τα παιδιά από τις κατασκηνώσεις του Αγίου Αντρέα και με τη βοήθεια πολλών αιρετών και υπηρεσιακών του Δήμου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε και τα 621 παιδιά να επιστρέψουν σώα και αβλαβή στους γονείς τους.

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ύστερα από μια διετή θητεία στην Οικονομικη Διαχείριση του Δήμου Αθηναίων επιλέχθηκε να αναλάβει το πιο δύσκολο κομμάτι διαχείρισης της πόλης. Τον Νοέμβριο του 2016 ανέλαβε Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, θέση την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, προχώρησε σε σημαντικές και κομβικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και στη συλλογή αυτών μέσα από την επιτυχή υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού.  Πιο συγκεκριμένα:

  Πέτυχε την αδειοδότηση και λειτουργία του κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( έναν από τους ελάχιστους αδειοδοτημένους σταθμούς της Αττικής) συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς στο ΧΥΤΑ και στην αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής στην πόλη. .

– Αιτήθηκε την πρόσληψη  435 νέων μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας, διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται.

-Κατάφερε να επισπέυσει τις διαδικασίες για την ανανέωση του 40% κάδων και οχημάτων καθαριότητας με την τοποθέτηση 4.500 νέων κάδων στις γειτονιές της πόλης και με την απόκτηση 41 νέων οχημάτων  και υποστηρικτικό εξοπλισμό ενισχύοντας τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων

-‘Εθεσε σε πλήρη εφαρμογή τη σύγχρονη και αποτελεσματική διαδικασία κομποστοποίησης απορριμμάτων που προωθεί τον διαχωρισμό στην πηγή και την εναρμόνιση με την οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, προχωρώντας στην εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την ξεχωριστή συλλογή οργανικών απορριμμάτων από τους μεγάλους παραγωγούς (καταστήματα, ξενοδοχεία ,οργανισμοί , super market  κ.α).

– Προχώρησε με τη συνεργασία των επιχειρήσεων στην αποκομιδή με ραντεβού στα κεντρικά σημεία της πόλης και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

– Έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «έξυπνης αποκομιδής» στο Εμπορικό Τρίγωνο της πόλης που στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων και επαγγελματιών για τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων μέσω μηνύματος που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων Κατά τη διάρκεια της θητείας του, Νοεμβρίου 2014 έως Νοέμβριο του 2016. κατάφερε να βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες του Δήμου ξεπληρώνοντας δάνεια και υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, προχωρώντας παράλληλα σε μείωση των δημοτικών τελών που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις άγγιξαν ακόμα και το 20%.  Για πρώτη φορά ορίστηκαν επαγγελματικοί συντελεστές ώστε να σχετίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα με τη παραγωγή απορριμμάτων και την αντίστοιχη χρέωση δημοτικών τελών.


Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2014. Ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και την υλοποίηση του «Έργου Αθήνα» που αφορούσε στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 120 εκ. ευρώ για έργα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αναζωογόνησης του αστικού ιστού και διαχείρισης της κοινωνικής κρίσης. Παράλληλα, ήταν υπεύθυνος για την τουριστική προβολή της πόλης μέσω του Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων. Τα έργα αυτά δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας, στήριξαν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, υποβοήθησαν υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ωφέλησαν εγγεγραμμένους ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε καιρό κρίσης.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με ειδίκευση Logistics από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.