Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Ειρήνη Μπιρμπιλοπούλου

Βιολόγος

Εκπαίδευση –
2000-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Βιολογίας Διπλωματική εργασία με θέμα: «Μελέτη των μοριακών Μηχανισμών απόκρισης των καρδιακών κυττάρων στην υποξία»

1998-1999 Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου (Γενικός βαθμός άριστα, διαγωγή κοσμιοτάτη)

Επαγγελματικές Δραστηριότητες
2006- Βιολόγος στο μικροβιολογικό/αιματολογικό τμήμα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

2005- 2006 Εποπτική θέση στο τμήμα telemarketing του ΟΤΕ

2000- 2011 Διδασκαλία βιολογίας σε μαθητές γυμνασίου/λυκείου/υποψηφίων κατατακτήριων εξετάσεων.

Επαγγελματική κατάρτιση

Παρακολούθηση πιστοποιημένου σεμιναρίου με θέμα: «Το αντιβιόγραμμα στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική» (2007)
Συμμετοχή στο 27ο επιστημονικό Συνέδριο στο Ναύπλιο (2005)
Παρακολούθηση πιστοποιημένου Σεμιναρίου του 13ου (2001) και 20ου (2008) Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS

Λοιπές γνώσεις

Proficiency: Επάρκεια διδασκαλίας.
Γαλλικά: Βασικές γνώσεις.

ECDL: 7 θεματικές ενότητες.

Δίπλωμα οδήγησης β κατηγορίας