Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΕΑ 20.11.2019

Συζητήσεις Αθηναίων

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18.30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα

Εκδήλωση της δημοτικής παράταξης ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ με τίτλο:

“Η Αθήνα πόλη υποδοχής προσφύγων και μεταναστών”

Ομιλητές:
Μαρία Μουρτζάκη, δικηγόρος, υπεύθυνη έρευνας και συνηγορίας, Action Aid Hellas
Έρευνα: Αντιλήψεις γύρω από την Μετανάστευση.

Βασίλης Παπαδόπουλος, δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης
«Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών. Επιμερισμός ευθύνης και ζητήματα ένταξης»

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες
«Δράσεις, πολιτικές, παρεμβάσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (2015-2019)»

Μαρία Ηλιοπούλου, ψυχολόγος, ψυχοπαιδαγωγός, πρώην Αντιδήμαρχος για το Παιδί
«Ένταξη προσφύγων και μεταναστών στα Ανοικτά Σχολεία»

Βασίλης Χρονόπουλος, νομικός, τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής.
«Νέες προκλήσεις για την ένταξη»

Συντονίστρια: Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας

*Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό