Δίνουμε
πνoή
σε κάθε
γειτονιά

Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε την ιστορία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

Έναν δήμο ανοιχτό σε κάθε δημότη. Με διαφάνεια, λογοδοσία, διάλογο και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη

  • Συμβούλια Γειτονιάς

Βασικό κύτταρο δημοκρατίας σε κάθε γειτονιά. Τα Συμβούλια Γειτονιάς αποτελούνται από εκλεγμένους συμβούλους της κάθε δημοτικής κοινότητας και εθελοντές. Καταγράφουν και ιεραρχούν αιτήματα, ώστε οι υπηρεσίες του δήμου να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε γειτονιάς και επιβλέπουν την παραλαβή τεχνικών έργων.

  • Δήμος που λειτουργεί όπως το ΚΕΠ

Η νέα οργάνωση του δήμου έχει επίκεντρο τον πολίτη και στόχο την ποιοτική, άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή του. Ένας δήμος που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να υπηρετήσει τις ανάγκες των δημοτών.

  • Συμβούλιο Δικτύων

Προτείνεται η στρατηγική συνεργασία και δημιουργία μόνιμης δομής με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη συντονισμένη διαχείριση των δικτύων της πόλης: Φυσικό Αέριο, ΔΕΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, ΟΤΕ/Cosmote, Vodafone, Wind, Inalan, Forthnet.

  • Η Αθήνα μέλος του Διεθνούς Ψηφιακού Δικτύου Πόλεων.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου που βρίσκονται στην πρωτοπορία της ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας την Αθήνα ως ένα οργανικό μέλος της παγκόσμιας κοινότητας.

  • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (MIS).

Κάνουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πράξη, όχι μόνο με υποδομές και εφαρμογές. Την επεκτείνουμε ώστε η πληροφορία διαχέεται, αναλύεται, χρησιμοποιείται στη διαδικασία αποφάσεων και εξυπηρέτησης του δημότη.

  • Εμβάθυνση και επέκταση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος GIS.

Ολοκληρώνουμε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του δήμου. Περιλαμβάνει βασική πληροφόρηση για τις συντεταγμένες κτηρίων, υποδομών και εμποδίων, με εμβάθυνση και επέκταση του συστήματος, ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση του Δήμου και ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών δεδομένων για χρήση του Δημότη. Για παράδειγμα όλοι οι πολίτες μπορούν να μαθαίνουν πού βρίσκονται εμπόδια, παγκάκια, θέσεις στάθμευσης, ράμπες, πεζόδρομοι, διαβάσεις τυφλών, πού γίνονται έργα. ‘Ετσι, ο πολίτης μπορεί να ξέρει τα δεδομένα της πόλης του.

  • Έξυπνο Σχολείο.

Διασύνδεση των σχολείων του Δήμου με οπτική ίνα. Το κόστος εκτιμάται σε 4 εκατ. ευρώ. Έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας.